Samen bouwen aan een goed pensioen in een leefbare wereld

Samen bouwen aan een goed pensioen in een leefbare wereld

31 september 2023

Als grootste pensioenfonds van Nederland wil ABP zich inzetten voor financieel en maatschappelijk rendement voor Nederland. Investeren in de energietransitie is een van de belangrijke manieren waarop we werken aan een duurzame toekomst.


Windenergie op zee heeft enorme potentie om de Nederlandse energietransitie te versnellen. Door nu fors te investeren in duurzame energieopwerkking op de Noordzee, dragen we bij aan de beschikbaarheid van duurzame energie voor het Nederland van morgen. 

Duurzame energie van en voor Nederland

Wij willen dat die energie ten goede komt aan Nederland, zowel de huidige als toekomstige generaties. Daarom heeft ABP ‘Noordzeker’ opgericht. Noordzeker zet zich in voor grootschalige opwekking van windenergie op de Noordzee en zorgt zo voor duurzame energie van en voor Nederland. 

In het Wind Op Zee programma van de overheid worden verschillende nieuwe aanbestedingen uitgeschreven. Noordzeker heeft de ambitie om deel te nemen aan de aanbesteding IJmuiden Ver (IJVER). IJmuiden Ver betreft een aanbesteding voor 2 kavels van ieder 2 GW.

Energiezekerheid

We investeren Nederlands pensioengeld en bundelen onze krachten met Nederlandse en Europese organisaties om energieopwekking op zee mogelijk te maken. Zo dragen we bij aan de stabiele en duurzame energievoorziening voor Nederland. En daar hebben we nu en straks samen voordeel van. Dat is goed voor het pensioen van 1 op de 6 Nederlanders, dat is goed voor het klimaat en de energiezekerheid van Nederland.

Over rendement

De investering in duurzame energie voldoet aan de rendementsverwachtingen die nodig zijn voor een goed pensioen. Noordzeker is gericht op de lange termijn. We kijken naar het effect over een periode van tientallen jaren. Prijsfluctuaties in de markt vangen we op door langdurige contracten af te sluiten. Dit leidt tot een betrouwbare energievoorziening voor de afnemers van de windenergie.

Over beleggen van pensioengeld

De missie van ABP is: samen bouwen aan een goed pensioen in een leefbare wereld. Deze missie vormt het startpunt de formulering van onze beleggingsovertuigingen. Door te investeren in energieopwekking uit hernieuwbare bronnen dragen we voor een lange periode bij aan een goed rendement voor onze deelnemers én een duurzame toekomst voor de samenleving.