Wat zijn onze doelen?

Wat willen we bereiken

Als je de zee meerekent, bestaat Nederland voor twee derde uit water. Al eeuwen leven we samen met water en wind. En dat willen we nog eeuwen blijven doen. 

De Noordzee vervult een unieke rol in de overgang naar duurzame energie, zowel qua windenergie als qua waterstofproductie. Het kabinet heeft recent besloten om de duurzame energieopwekking op de Noordzee fors uit te breiden. 

Wij willen dat die energie ten goede komt aan zoveel mogelijk mensen in Nederland, zowel de huidige als toekomstige generaties. Daarom hebben ABP, APG en SSE Renewables ‘Noordzeker’ opgericht. We willen een coalitie vormen van Nederlandse en Europese organisaties die samenwerken aan energie op de Noordzee.

Collectieve energie

Nederland is gebaat bij een stabiele energievoorziening, onafhankelijk van politieke ontwikkelingen in de rest van de wereld. We willen bijdragen aan een betrouwbaar aanbod van duurzame energie voor een eerlijke prijs. 

Aanbesteding & planning

In het Wind Op Zee programma van de overheid worden verschillende nieuwe aanbestedingen (tenders) uitgeschreven. Het Noordzeker consortium heeft de ambitie om in deze aanbestedingen deel te nemen, te beginnen met IJmuiden Ver (IJVER). IJmuiden Ver betreft een aanbesteding voor 2 kavels van ieder 2 GW in een gebied 62 kilometer voor de kust van IJmuiden.

De windparken zullen door netbeheerder TenneT worden aangesloten op het Nederlandse energienet.

Noordzeker wil windenergie op de Noordzee zeker stellen voor Nederland.