Wat betekent Noordzeker voor de natuur?

29 juni 2023

Als de windmolens draaien, blijven we samen met onderzoekers meten wat er in de omgeving gebeurt.

Als de windmolens draaien, blijven we samen met onderzoekers meten wat er in de omgeving gebeurt.

Noordzeker richt zich op het grootschalig opwekken van windenergie op de Noordzee. Daarbij leggen we de lat hoog: we willen bijdragen aan duurzame energie van en voor Nederland voor de komende decennia. Het eerste windpark op zee waar Noordzeker op gaat inschrijven, is IJmuiden Ver. Dit gebied ligt ongeveer 60 kilometer uit de kust bij IJmuiden en is zo’n 200 vierkante kilometer groot. Noordzeker is zich bewust van de mogelijke ecologische impact op de Noordzee en wil deze zo veel mogelijk beperken en verlichten. Noordzeker wil windenergie en ecologie versterkend samenbrengen.

Ecologie is een prioriteit van Noordzeker

Noordzeker werkt samen met kennisinstellingen, bedrijven, maatschappelijke organisaties en de overheid. Een belangrijk thema waarop Noordzeker samenwerkt is ecologie. Bij zowel de aanleg als in de operationele fase van het windmolenpark, houdt Noordzeker zorgvuldig rekening met flora en fauna en wil het de biodiversiteit versterken. Noordzeker wil bijvoorbeeld lessen trekken uit recente onderzoeken en van experts leren over de impact van windmolens op onder meer de vispopulatie en de migratie van vogels. Ook bekijken we de mogelijkheid om windenergie te laten samengaan met zeeflora om zodoende een nieuwe habitat voor de mariene biodiversiteit te creëren. 

Samen met onderzoekers

Onze aandacht voor ecologie is er voor de lange duur. Dat betekent dat voor, tijdens en na de bouw (in de operationele fase) er continu aandacht zal zijn voor ecologie. En vanaf het moment dat de windmolens draaien, zullen we samen met onderzoekers blijven meten wat er in de omgeving gebeurt. Wij willen dat duurzame energieopwekking positief bijdraagt aan de natuur. 

Ons uiteindelijke doel is om windmolens neer te zetten met oog voor ecologie, om de afhankelijkheid van buitenlandse energieleveranciers te verminderen en zekerheid van energielevering te realiseren. Tijdig in een windmolenproject stappen zorgt bovendien voor een langjarig, goed en stabiel rendement voor pensioendeelnemers van ABP. De maatregelen die Noordzeker treft, onder andere op het gebied van ecologie, worden uitgebreid en met grote zorgvuldigheid opgenomen in onze inschrijving.

Over de aanbesteding

Noordzeker zet zich actief in voor de ecologie van de Noordzee. Door de handen ineen te slaan, worden baanbrekende innovaties mogelijk. Op die manier kan de betrouwbare productie van windenergie samengaan met de ecologie in de Noordzee. Zo draagt Noordzeker bij aan een duurzame toekomst voor ons allemaal. Deze ambities worden ook gecommuniceerd naar de overheid. Zo bereidt Noordzeker zich voor op de inschrijving voor IJmuiden Ver, die voor maart 2024 gepland staat. Verwacht wordt dat in de tweede helft van 2024 duidelijk is aan wie het project wordt gegund. De winnende inschrijving mag het windmolenpark aanleggen en beheren.

Over Noordzeker

Noordzeker is een initiatief van pensioenfonds ABP, pensioenbelegger APG en windpark-ontwikkelaar SSE Renewables. Noordzeker wil windenergie op de Noordzee zeker stellen voor Nederland.

In het Wind Op Zee programma van de overheid worden verschillende nieuwe aanbestedingen uitgeschreven. Het Noordzeker consortium heeft de ambitie om in deze aanbestedingen deel te nemen, te beginnen met IJmuiden Ver (IJVER). 

Wij geloven dat duurzame energieopwekking iets is van ons samen: van en voor ons allemaal. Door nu serieus te investeren in windenergie op de Noordzee, zorgen we voor meer duurzame energie voor het Nederland van morgen.