ABP en SSE Renewables ondertekenen IMVO-convenant voor de hernieuwbare energiesector

13 oktober 2023

Wat Noordzeker betreft is duurzame energieopwekking iets van ons samen: van en voor ons allemaal. ABP en SSE Renewables, de organisatie achter Noordzeker, willen werk maken van de Nederlandse energietransitie. Door nu serieus te investeren in windenergie op de Noordzee, versnellen we de noodzakelijke overgang naar duurzame energie, worden we minder afhankelijk van fossiele brandstoffen, creëren we meer energiezekerheid én dragen we bovendien bij aan een beter klimaat. 

Voor Noordzeker begint dit met goed omgaan met natuur, mensenrechten en biodiversiteit. Vanuit die kernwaarde hebben ABP en SSE Renewables het IMVO-convenant voor hernieuwbare energiesector ondertekend, waarin afspraken staan over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). We zien ernaar uit om met alle deelnemende partijen aan de slag te gaan om positieve impact te realiseren.