Noordzeker en lokale energiecoöperaties gaan voor wind op zee

15 maart 2024

Zevenhonderd Nederlandse energiecoöperaties krijgen voor het eerst de mogelijkheid deel te nemen aan een grootschalig windenergieproject op de Noordzee. Onze NoordzeeStroom (een initiatief van Energie  Samen en Windunie dat is verbonden met 700 Nederlandse energiecoöperaties) sluit zich daartoe aan als  partner in het samenwerkingsverband Noordzeker. Noordzeker (een initiatief van pensioenfonds ABP in samenwerking met pensioenbelegger APG en windparkontwikkelaar SSE Renewables) heeft de ambitie  grootschalige windenergie op te wekken op de Noordzee en doet mee aan de tender voor het windgebied  IJmuiden Ver. Door de samenwerking zetten de partijen een belangrijke stap op weg naar een Nederlands windpark op zee met lokale deelneming waarbij de partijen werken aan betaalbare windenergie voor Nederland.

Energie van, voor en door Nederland
“Wij geloven als pensioenfonds met 3 miljoen deelnemers in de kracht van collectiviteit”, aldus Harmen van  Wijnen, bestuursvoorzitter van pensioenfonds ABP. “We hebben de ambitie om een groot windpark op de  Noordzee te exploiteren. Hiermee kunnen we niet alleen zorgen voor een goed pensioen, maar ook voor  betaalbare en schone energie voor onze deelnemers en Nederland. Door lokale energiecoöperaties de mogelijkheid te geven te participeren, zorgen we dat Noordzeker niet alleen ten goede komt aan onze  pensioendeelnemers maar aan iedereen in Nederland die wil meedoen. Wind is van ons allemaal en daar  moet iedereen in Nederland de vruchten van kunnen plukken”. 

Over ONS 
Onze NoordzeeStroom (ONS) is een initiatief van Energie Samen en Windunie. Energie Samen en Windunie zijn verbonden met de coöperatieve energiegemeenschap waarin zo’n 700 energiecoöperaties (met 120.000 leden) werken aan de energietoekomst van Nederland. In het coöperatief model zijn de gebruikers van energie ook (mede)eigenaar van de energieopwekking. Windenergie afkomstig van de Noordzee kan de burgers en bedrijven van Nederland komende decennia zekerheid bieden over levering van energie tegen een stabiele en betaalbare prijs.