Waarom nu?

Energie is een speelbal van politieke ontwikkelingen in de wereld. We willen meer zeggenschap over onze eigen energiehuishouding. Bovendien gaat de energietransitie nu te langzaam. Willen we de klimaatdoelstellingen van Parijs halen, dan moeten we de overstap naar duurzame energie versnellen. Met Noordzeker nemen ABP, APG en SSE Renewables het initiatief om de energievoorziening van Nederland in eigen hand te nemen en werk te maken van duurzaamheid. ‚Äč

Door nu fors te investeren in energieopwekking op de Noordzee, dragen we bij aan de beschikbaarheid van duurzame energie voor het Nederland van morgen. Een betrouwbaar, stabiel aanbod van duurzame energie voor een eerlijke prijs.

Duurzame energie

Wind en water zijn al eeuwen ‘Nederlands DNA’. Wind en water zijn een enorme kans voor de energietransitie van het Nederland van de toekomst. Onze Noordzee vervult daarbij een unieke rol. De Nederlandse overheid richt zich de komende jaren op de ontwikkeling en aanleg van grootschalige windparken voor onze kust.

Energie als collectief eigendom

We geloven in de kracht van betrokkenheid en samenwerking. Daarom hebben ABP en haar uitvoerder APG de afgelopen jaren werk gemaakt van investeringen die niet alleen rendement opleveren voor de pensioenen van onze deelnemers, maar ook bijdragen aan het collectief belang. Eerder maakte ABP de aansluiting van 1,2 miljoen Nederlandse huishoudens en bedrijven in dorpen en kleine woonkernen op glasvezel mogelijk door, in samenwerking met KPN, te investeren in de oprichting van Glaspoort. Ook investeert ABP in windparken in onder andere Nederland, Duitsland, Frankrijk en Zweden.