Een gezamenlijk doel: Onze toekomstige energievoorziening zeker stellen met Noordzeker

25 augustus 2023

Noordzeker staat voor onafhankelijkheid en zekerheid

Noordzeker streeft naar grootschalige opwekking van windenergie in de Nederlandse Noordzee, die Nederland voorziet van duurzame energie voor de komende decennia. De naam 'Noordzeker' symboliseert hierin een belangrijke ambitie van het project: zekerheid van schone, Nederlandse energie.

Door nu serieus te investeren in windenergie op de Noordzee wil Noordzeker de noodzakelijke overgang naar duurzame energie versnellen. Zo worden we minder afhankelijk van fossiele brandstoffen die schadelijk zijn voor het milieu, én van landen en bedrijven die olie en gas produceren. Samen nemen we onze toekomst in eigen hand. 

Sociale zekerheid

Al 100 jaar is ABP het pensioenfonds voor mensen die werken bij de overheid en in het onderwijs. 1 op de 6 mensen in Nederland ontvangt nu of in de toekomst een pensioen van ABP. ABP speelt een belangrijke rol in de Nederlandse sociale zekerheid en streeft naar een goed en betaalbaar pensioen voor iedereen, nu en in de toekomst. Met een aantrekkelijk verwacht rendement past Noordzeker in dit streven.

Als een van de grootste pensioenfondsen ter wereld erkent ABP haar invloed en wil ze dat haar beleggingen bijdragen aan een duurzame wereld. Vanuit deze betrokkenheid is de ambitie van Noordzeker geboren. ABP wil direct investeren in de grootschalige opwekking van windenergie op de Noordzee, hier in Nederland. Op deze manier willen we de energietransitie in Nederland ondersteunen en tegelijkertijd een solide en stabiel rendement leveren voor onze pensioendeelnemers.