Wie is SSE Renewables?

SSE Renewables is als onderdeel van SSE Groep een toonaangevende ontwikkelaar en exploitant van duurzame energie. Het hoofdkantoor is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk en Ierland, maar ook internationaal heeft SSE Renewables een groeiende aanwezigheid. Met een portfolio van ongeveer 4 GW aan windenergie (op land en zee) en waterkracht hebben ze toonaangevende ervaring met hernieuwbare energieprojecten.

Het doel van SSE Renewables is om de energiesector CO2-vrij te maken en netto nul uitstoot te bereiken tegen 2050. Hun huidige bouw-en ontwikkelingspijplijn van meer dan 13 GW omvat al 3,5 GW windenergie op land, 1,5 GW pompaccumulatie (opslag van waterkracht) en 8,4 GW windenergie op zee. Dit komt bovenop de huidige 10 TWh hernieuwbare energie die jaarlijks wordt geproduceerd.

De wereld heeft schone, betaalbare en duurzame energie nodig - snel en op schaal - en het doel van SSE Renewables is om die te leveren.

De wereld heeft schone, betaalbare en duurzame energie nodig - snel en op schaal - en het doel van SSE Renewables is om die te leveren.

Windenergie op zee met SSE Renewables

SSE Renewables ontwikkelt meer windenergie op zee dan elk ander bedrijf ter wereld en gelooft dat windenergie op zee de ruggengraat zal vormen van een energieneutraal energiesysteem. Op dit moment beheren ze 200 windmolens en leiden ze de aanleg van bijna 5GW aan nieuwe windenergie op zee. Hun doel is om de huidige opwekkingscapaciteit te verdubbelen tot 8GW in 2026 en meer dan te verdrievoudigen tot 13GW in 2031.

Deze groei zal er naar verwachting toe leiden dat SSE Renewables tegen 2040 minstens 50TWh aan hernieuwbare energie zal opwekken, een vervijfvoudiging ten opzichte van 2019. SSE Renewables heeft overtuigende mogelijkheden voor de toekomst met de grootste pijplijn voor windontwikkeling op zee in het Verenigd Koninkrijk en Ierland van meer dan 6GW, evenals ‘s werelds grootste windmolenpark in aanbouw genaamd Dogger Bank. Dit maakt dat SSE Renewables haar blik nu verschuift naar de volgende mogelijkheden van windenergie op zee.

SSE Renewables breidt internationaal uit

Internationale uitbreiding is een van de belangrijkste groeigebieden van SSE Renewables, omdat wereldwijd de vraag naar duurzame energie toeneemt. Er is een sterk groeipotentieel voor duurzame energie in internationale markten waar SSE Renewables haar capaciteiten kan uitbreiden en haar pijplijn kan diversificeren.

SSE Renewables onderzoekt mogelijkheden om nieuwe internationale markten te betreden in Noord-Amerika, Noord-Europa en Zuidoost-Azië. Een van deze mogelijkheden is Noordzeker, waar SSE Renewables werkt aan de ontwikkeling en exploitatie van een windmolenpark in de Noordzee.

Een waardevol partnerschap: SSE Renewables en Noordzeker

SSE Renewables is een pionier met 20 jaar ervaring in windenergie op zee. In Noordzeker ziet SSE Renewables sterke kansen voor windontwikkeling op zee, gedreven door ambitieuze doelstellingen en een sterke focus op innovatie. 

Met haar expertise in natuur- en biodiversiteitsbehoud, circulariteit van turbines en focus op maatschappelijke betrokkenheid, zal SSE Renewables Noordzeker ondersteunen bij het veiligstellen van de energievoorziening voor Nederlandse burgers en het creëren van een leefbare omgeving voor toekomstige generaties.